top of page

WAT IS EEN DIGITALE STRATEGIE?

Een digitale strategie is een vooropgezet plan dat vaststelt hoe de organisatie beter de organisatiedoelen kan bereiken met de optimale inzet van digitale middelen.

Een digitale strategie maakt duidelijk welke informatie of dienst op welk moment met welke persoon en via welk medium in welke vorm moet worden uitgewisseld.

Wat is digitale strategie?: Lijst

DIGITALE STRATEGIESSPEL

Een digitale strategie biedt de meer kans van slagen bij het realiseren van de digitale ambities.

Veel professionals zien echter op tegen het maken van een strategie of ze maken een strategie die te abstract of die te weinig flexibel is.

Om organisaties te helpen met hun digitale strategie, ontwikkelde TIMAF het  digitale strategiespel waarmee je in 12 stappen een digitale strategie maakt.
 
Dit spel kun je direct toepassen in een workshop met collega's, klanten en toeleveranciers.

digitalestrategie_infographic_NL.png
Wat is digitale strategie?: Tekst

WORKSHOP DIGITALE STRATEGIE

Het TIMAF Digitale strategiespel kun je in een workshop gebruiken om met je team een digitale strategie te maken. 

Het leidt je in 12 stappen naar een digitale strategie. 

 

1. Wat zijn de doelen van je organisatie?

2. Wat staat het bereiken van het doel in de weg?

3. Wat moet er verbeteren om het doel wél te bereiken?


4. Kies vervolgens de doelgroep

5. Richt je op de persoonlijke motivatie voor die doelgroep.

6. Bedenk welke informatie, dienst of welk product je op welke manier kunt aanbieden.

7. Bedenk hoe met welke middelen je dit aanbiedt.

8. Welke tactiek ga je inzetten om het doel te bereiken?
 

9. Op welke indicatoren ga je het succes meten?

10. Welke meetinstrumenten ga je inzetten?

11. Met wie moet je samenwerken om de strategie te realiseren?


12. Ben je klaar met deze strategie? Nou, dan is het tijd voor een volgende!

Wat is digitale strategie?: Afbeelding

POSTER DIGITALE STRATEGIESPEL

TIMAF heeft de 12 stappen om een digitale strategie te creëren opgenomen in een handige poster.

Je vindt hier alle stappen die je groepsgewijs in een workshop kunt doorlopen.

Je kunt deze poster gebruiken in een workshop met collega's, om je collega’s, opdrachtgevers, klanten en toeleveranciers.

digitalestrategie_poster_NL.jpg
wat is procesmanagement?: Afbeelding

ADVIES BIJ DIGITALE STRATEGIE

TIMAF begeleidt organisaties in hun digitale strategie.


Na een analyse van de digitale volwassenheid, geven wij advies over de digitale strategie, informatie- en procesmanagement, verandermanagement, de culturele transitie, digitale governance en de enterprise architectuur.

Zo helpen wij de organisatie naar een hoger niveau van informatievolwassenheid. Dat is essentieel voor een geslaagde digitale transformatie.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan of bel +31 (0)6 1446 5585.

Wat is digitale strategie?: Tekst

JA, ik wil graag een vrijblijvend gesprek over onze digitale strategie.

Bedankt voor je inzending!

Wat is digitale strategie?: Potentiële verkoop
bottom of page