top of page

WAT IS INFORMATIEMANAGEMENT?

Enterprise informatiemanagement (EIM) is het systematisch plannen, ontwikkelen, beheren, distribueren, evalueren en behouden van alle enterprise informatie in een organisatie.

Organisaties kampen met grote hoeveelheden almaar groeiende verzamelingen informatie en hebben steeds meer moeite om hier vat op te krijgen. Enterprise informatiemanagement (EIM) helpt bij het beteugelen van die enorme groei doorinformatie effectief en procesmatig in te zetten.

wat is informatiemanagement?: Lijst

Levenscyclus informatiemanagement

EIM volgt de levenscyclus van enterprise informatie: van planning via ontwikkeling en beheer naar uiteindelijk archivering en zelfs vernietiging van de informatie.

De levenscyclus bestaat uit zes fasen: plan, ontwikkel, beheer, distribueer, evalueer en behoud.


Als eerste de 1. planfase waarin de organisatiedoelen en de behoefte van de doelgroep worden vertaald naar een informatiestrategie. In deze fase wordt ook een digitale architectuur ontwikkeld en de digitale governance bepaald.

In de 2. ontwikkelfase wordt informatie gecreëerd, bewerkt, ingescand, verzameld en/of op andere manieren verkregen. Informatie wordt in deze fase ook voorzien van context.

De 3. beheerfase betreft de organisatie van de informatie. In de beheerfase wordt de informatie opslagen, beveiligd, beoordeeld en goedgekeurd binnen een informatieorganisatie.


In de 4. distribueerfase wordt de informatie samengesteld en aangeboden ter publicatie. Informatie kan worden geoptimaliseerd voor een specifiek kanaal of publiek.

EIM Levenscyclus - witte achtergrond.png
wat is informatiemanagement?: Tekst

De 5. evaluatiefase is hét moment om te bekijken of informatie nog steeds actueel, waardevol en relevant is en het publiek de informatie kan vinden.

Ook de 6. behoudfase is belangrijk in het informatiemanagement proces. Hergebruik (delen van) waardevolle informatie en bewaar of vernietig informatie die niet langer bruikbaar is.

wat is informatiemanagement?: Tekst

Poster levenscyclus informatiemanagement

TIMAF ontwikkelde een poster waarin de hele levenscyclus van informatie is opgenomen.

Gebruik deze poster om het proces van informatiemanagement te analyseren en te verbeteren.

lifecycleposter_NL.jpg
wat is informatiemanagement?: Afbeelding

ADVIES BIJ INFORMATIEMANAGEMENT

TIMAF begeleidt organisaties in het optimaliseren van hun informatiemanagement.

Na een analyse van de digitale volwassenheid, geven wij advies over de digitale strategie, informatie- en procesmanagement, verandermanagement, de culturele transitie, digitale governance en de enterprise architectuur.

Zo helpen wij de organisatie naar een hoger niveau van informatievolwassenheid. Dat is essentieel voor een geslaagde digitale transformatie.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan of bel +31 (0)6 1446 5585.

wat is informatiemanagement?: Tekst

JA, Ik wil graag praten over het leren analyseren en optimaliseren van onze informatie en informatieprocessen.

Bedankt voor de inzending!

wat is informatiemanagement?: Potentiële verkoop
bottom of page