top of page
Zelftest digitale volwassenheid

Scoor je organisatie en stuur de resultaten toe. Je krijgt binnen 5 werkdagen een analyse met advies.

Instructie: kies het niveau dat 100 procent van toepassing is op jouw organisatie. Bij twijfel kies je voor een niveau lager.

DIMENSIE 1. ORGANISATIE

De volwassenheid van je organisatie op het gebied van strategie, de processen, de samenwerking, de governance en de innovatie.

STRATEGIE
er is geen digitale strategieorganisatiestrategie met vertaling naar eerste digitale strategiedigitale strategie wordt organisatiebreed ingezet en periodiek geoptimaliseerdstrategie wordt gemeten en geoptimaliseerddigitale strategie wordt continu geoptimaliseerd op basis van analyses en veranderingen
PROCESSEN
geen procesmanagement en procesanalyseseerste procesanalyses met procesportfolioeerste procesoptimalisaties en monitoringalle uitkomsten van processen worden beoordeeld op hun waarde voor de klantcontinue optimalisatie van processen op basis van de veranderende eisen van klanten en business
SAMENWERKING
samenwerking buiten de eigen afdeling is zo goed als onmogelijkeerste samenwerking tussen afdelingensteeds meer multidisciplinaire teams ingezetnauwe samenwerking met klanten, partners en leveranciersde organisatie is een netwerk dat zelf opereert in een extern netwerk
GOVERNANCE
geen beleid op informatie- en procesmanagementtrategie is niet aanwezigversplinterd informatie- en procesmanagementbeleidbeleid met procedures en standaarden, maar is nog niet verbonden met andere disciplineseigenaarschap is optimaal belegd, alle beleidsdisciplines zijn met elkaar verbondenalle belanghebbenden hebben een actieve inbreng in de optimalisatie van de governance
INNOVATIE
er is geen innovatiegeen vat op eerste innovatie-initiatieveneerste aanzet tot strategische innovaties met impactmetingantduidelijk overzicht van innovaties en hun impact in de hele organisatiemultidisciplinaire teams werken aan strategisch ingebedde innovaties

DIMENSIE 2. INFORMATIE

De volwassenheid op het gebied van kwaliteit van de informatie, de semantiek, het datagedreven werken, de vindbaarheid en de compliancy.

KWALITEIT
geen aandacht voor informatie-analyse en kwaliteit van informatiekwaliteit van informatie wordt ad-hoc getoetsteerste organisatiebrede informatie-analyses met aanbevelingenszins meting van de strategieinformatie wordt regelmatig geoptimaliseerd, volgens standaardeninformatie wordt continu geoptimaliseerd
SEMANTIEK
informatie is niet of nauwelijks voorzien van context of een vaste structuurdiverse metadata en datamodellen zonder samenhangorganisatiebrede inzet van metadata, referentiedata en masterdataalle informatie is voorzien van context op basis van semantische modellen alle vormen van informatie maken gebruik van dezelfde semantische standaarden
DATAGEDREVEN
geen data beschikbaar om geïnformeerde beslissingen te nemenhier en daar rapportageseerste initiatieven tot datageïnformeerde beslissingenalle beslissingen zijn gebaseered op datadata speelt een essentiële rol in het voorspellen van trends
VINDBAARHEID
informatie is niet of slecht vindbaar niet aanwezigverschillende zoekingangen die niet op elkaar zijn afgestemdzoekingangen zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemdcentrale zoekingang, zoekervaring geoptimaliseerd op basis van zoekloganalysecontinue zoekoptimalisatie op basis van geautomatiseerde analyses
COMPLIANCY
informatie voldoet niet of nauwelijks aan wet- en regelgevinginformatie voldoet hier en daar aan enkele wet- en regelgevingde meeste informatie voldoet aan wet- en regelgevingalle informatie is compliant met het beleid en wet- en regelgevingtoegankelijkheid, security en privacy 'by design' zijn het uitgangspunt

DIMENSIE 3. TECHNOLOGIE

De volwassenheid op het gebied van het gebruik van de systemen, de architectuur, de levenscyclus, de interoperabiliteit en de bruikbaarheid.

GEBRUIK
informatie- en processystemen worden niet optimaal ingezetenige optimalisatie van systemen, versplinterd over de organisatieintegratie van systemen tussen de verschillende organisatie-onderdelenigszins meting van de strategienaadloze integratie van alle systemen in één presentatielaagrategie wordt gemeten en geoptimaliseerdalle systemen zijn volledig gepersonaliseerdgie wordt continue geoptimaliseerd
ARCHITECTUUR
geen architectuur aanwezigmen is gestart met een of enkele architectuurlagenalle lagen van de architectuur in kaart gebracht, maar nog niet verbondenvolledige integratie van business-, informatie-, applicatie- en technologielagentegie wordt gemeten en geoptimaliseerdarchitectuur reageert pro-actief op continu veranderende eisen van klant en business
LEVENSCYCLUS
geen ondersteuning van de levenscyclus van informatie- en procesmanagementondersteuning enkele fasen in de levenscyclus, maar systemen zijn niet op elkaar aangeslotenondersteuning van alle fasen in de levenscyclus, maar systemen zijn niet op elkaar aangeslotenvolledige geïntegreerde ondersteuning van de volledige levenscycluspro-actieve ondersteuning informatie- en procesbeheer in de gehele levenscyclus
INTEROPERABILITEIT
informatie wordt vanuit één bron uitgewisseld over enkele kanalengeen of nauwelijks uitwisseling van informatiehier en daar uitwisseling van informatieinformatie wordt vanuit één bron uitgewisseld over enkele kanaleninformatie wordt vanuit één bron gedistribueerd over alle kanaleninformatie wordt uitgewisseld over elk denkbaar kanaal en apparaat
BRUIKBAARHEID
bruikbaarheid en toegankelijkheid van systemen wordt niet geanalyseerdgebruik wordt wel geanalyseerd, maar de bruikbaarheid wordt niet geoptimaliseerdinzet van scenario's en persona's om systemen te optimaliserenklantbeleving en medewerkersbeleving zijn het uitgangspunt bij alle systemenbelanghebbenden hebben de leiding in het ontwerp en de inrichting van systemen

DIMENSIE 4. CULTUUR

De volwassenheid op het gebied van leiderschap, teamdynamiek, welzijn, digitale vaardigheid en de vaardigheid om te veranderen.

LEIDERSCHAP
er is geen visie over de transformatie, laat staan voorbeeldgedrag en ondersteuninger is een visie over de transformatie, maar nog geen voorbeeldgedrag en ondersteuninger is een duidelijke visie over de transformatie, en eerste acties richting voorbeeldgedrag en ondersteuninger is een gedragen visie, leiders stellen voorbeeldgedrag en ondersteunen de transformatieleiders spelen een actief aanjagende en faciliterende rol in de transformatie
TEAMS
teams werken suboptimaal, ze zijn erg aftastend en werken zonder risico’s of discussies.er is het besef dat teams beter moeten worden ondersteundteams gaan de samenwerking aan, er zijn duidelijke afspraken en (groei)doelstellingenteams zijn geroutineerd, en werken efficiënt samen naar een resultaatteams werken samen vanuit vertrouwen, zijn klantgericht en durven risico’s te nemen
WELZIJN
er is geen aandacht voor het welzijn van medewerkerer is een groeiend besef dat het welzijn van de medewerkers belangrijk is voor de organisatie en transformatieer worden eerste initiatieven genomen ten behoeve van het welzijn van de medewerkerser is een actieve ondersteuning van het welzijn van de medewerkers, op diverse frontende hoge mate van welzijn versterkt de continue transformatie
DIGIVAARDIGHEID
medewerkers zijn niet of nauwelijks digivaardig en er is ook geen aandacht voorer ontstaan eerste initiatieven op de digitale vaardigheden te verbeterenbepaalde medewerkers beschikken over de basisvaardigheden, anderen hebben meer doorgedreven kennismedewerkers worden regelmatig bijgeschoold, ze hebben de digitale aardigheden die nodig zijn voor de transformatiede organisatie zet constant in op het aanscherpen van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden
VERANDERVAARDIGHEID
de organisatie onderschat het belang van de verandering, en heeft geen oog voor verandercapaciteitde organisatie beseft dat de verandering impact heeft, maar heeft nog geen structurele aanpak om dit te begeleidende organisatie erkent de impact van verandering en zet initiatieven op ter ondersteuning van de transitiede organisatie heeft structurele processen om de verandering te begeleiden en mensen te ondersteunenverandering is een constante en verandervaardigheid zit in het DNA van de organisatie
Welke dimensie krijgt de meeste aandacht in jouw organisatie?
Welke dimensie krijgt de minste aandacht in jouw organisatie?
Bestand uploaden
Wil je een vrijblijvend advies naar aanleiding van deze zelftest?

Dank voor het inzenden van de zelftest.

 

Je krijgt binnen 5 werkdagen een analyse met een vrijblijvend advies als je dat hebt aangevinkt.

bottom of page