top of page

WAT IS DIGITALE VOLWASSENHEID?

Digitale volwassenheid geeft aan hoe de organisatie omgaat met de organisatorische, informatietechnische, technologische en culturele uitdagingen van een digitale transformatie. 

 

Hoe hoger het volwassenheidsniveau, hoe beter een organisatie in staat is om succesvol te zijn in het digitale tijdperk waarin wij nu leven.

Het bepalen van de digitale volwassenheid geeft een organisatie houvast in het bepalen welke vervolgstappen moeten worden gezet om tot een hoger niveau te komen en daarmee de digitale transformatie van de organisatie te realiseren.

Wat is digitale volwassenheid: Lijst

DIGITALE VOLWASSENHEIDSMODEL

Het TIMAF volwassenheidsmodel helpt de digitale volwassenheid van je organisatie vast te stellen.
 
Het model geeft ook ondersteuning bij het bepalen wat er moet gebeuren om naar een hoger niveau te gaan en het maakt duidelijk waaraan prioriteit moet worden gegeven.

Digitale volwassenheidsmatrix.png
Wat is digitale volwassenheid: Afbeelding

VIJF NIVEAUS VAN DIGITALE VOLWASSENHEID

Het TIMAF volwassenheidsmodel analyseert de organisatie op vijf mogelijke volwassenheidsniveaus.

De vijf niveaus van de digitale volwassenheidsmodel zijn: 1. Onbeheerd, 2. Beginnend, 3. Lerend, 4. Responsief en 5. Voorspellend.

Wat is digitale volwassenheid: Tekst


NIVEAU 1. Onbeheerd is het niveau waarin de organisatie niet of nauwelijks aan digitalisering doet. Men zet hier en daar wat tools in, maar het helpt de organisatie niet met de digitale strategie.

Op het NIVEAU 2. Beginnend heeft de organisatie al wat meer zicht op het belang van een digitale strategie. Maar wat er gebeurt is meer ad hoc en tijdelijk van aard. Er is ook niet of nauwelijks sprake van organisatiebrede initiatieven.

Het NIVEAU 3. Lerend niveau is een belangrijke fase in de weg naar een succesvolle digitale transformatie. De organisatie heeft een duidelijke digitale strategie waar men organisatiebreed aan wil werken.

Eenmaal op het NIVEAU 4. Responsief niveau is de organisatie in staat om goed te luisteren naar de signalen van de verschillende doelgroepen en daar adequaat op te reageren. De digitale strategie wordt regelmatig aangepast naar de veranderende omstandigheden.

Het hoogste NIVEAU 5. Voorspellend niveau is voor de organisaties die in staat zijn om digitale middelen zelfstandig beslissingen te laten nemen die de doelgroepen nóg beter bedienen. De organisatie maakt een continue transformatie door.

Wat is digitale volwassenheid: Tekst

DIMENSIES VAN DIGITALE VOLWASSENHEID

De digitale volwassenheid van een organisatie wordt beoordeeld op vier hoofddimensies: Organisatie, Informatie, Technologie en Cultuur. Elke hoofddimensie bestaat weer uit vijf dimensies.

Wat is digitale volwassenheid: Tekst

EERSTE DIMENSIE: ORGANISATIE

In de hoofddimensie Organisatie meet je de volwassenheid op het gebied van strategie, de processen, de samenwerking, de governance en de innovatie.


Strategie - In hoeverre de organisatie een strategie heeft die is vertaald naar een digitale strategie en waarbij wordt gemeten en geoptimaliseerd op het bereiken van de succesfactoren.

Processen - In hoeverre de organisatie- en informatieprocessen en de klant- en medewerkersreizen in kaart zijn gebracht, met elkaar zijn verbonden en worden geoptimaliseerd.

Samenwerking - de mate waarin medewerkers zonder beperkingen kunnen samenwerken met collega's en externe stakeholders.

1 Organisatie - rond.png

Governance - In hoeverre eigenaarschap, beleid en standaarden echt belegd zijn in de organisatie, waarbij professionals voldoende mandaat hebben om het beleid aan te passen en de klant optimaal te bedienen.

Innovatie - De mate waarin innovatie wordt ingezet om meer waarde te leveren aan de klant en de organisatie ook bereid is om zichzelf te vernieuwen.

Wat is digitale volwassenheid: Afbeelding

TWEEDE DIMENSIE: INFORMATIE

In de hoofddimensie Informatie meet je de volwassenheid op het gebied van kwaliteit van de informatie, de semantiek, het datagedreven werken, de vindbaarheid en de compliancy.

Kwaliteit In hoeverre de kwaliteit van de informatie wordt geanalyseerd en geoptimaliseerd.

2 Informatie - rond.png

Semantiek - De mate waarin informatie is voorzien van metadata en structuur wordt ingezet om informatie vindbaar, betrouwbaar, relevant en optimaal beheerbaar te maken.

Data - De mate waarin de organisatie gebruik maakt van data om zich te informeren bij het nemen van beslissingen.

Vindbaarheid - In hoeverre de informatie vindbaar is voor interne en externe doelgroepen en hoe die vindbaarheid wordt geoptimaliseerd.

Compliancy - In hoeverre digitale toegankelijkheid, duurzame toegankelijkheid, privacybescherming en andere relevante wet- en regelgeving voor informatie 'by design' wordt gegarandeerd.

Wat is digitale volwassenheid: Afbeelding

ZELFTEST DIGITALE VOLWASSENHEID ​​

Het volwassenheidsmodel van TIMAF helpt de digitale volwassenheid van je organisatie vast te stellen. Het geeft ook ondersteuning bij het bepalen wat er moet gebeuren om naar een hoger niveau te komen en het maakt duidelijk waar prioriteit aan moet worden gegeven.

TIMAF ontwikkelde een handige zelftest om de organisatie te scoren op de digitale volwassenheid.

Beantwoord de vragen in deze zelftest en stuur de resultaten op. Je krijgt binnen 5 werkdagen een gratis analyse en een stappenplan.

Digitale volwassenheidsmatrix - 0_edited.jpg

DERDE DIMENSIE: SYSTEMEN

In de hoofddimensie Systemen meet je de volwassenheid op het gebied van het gebruik van de systemen, de architectuur, de levenscyclus, de interoperabiliteit en de bruikbaarheid.

Gebruik - De mate waarin digitale systemen optimaal worden ingezet in de organisatie.
 
Architectuur - In hoeverre er sprake is van een business-architectuur, een informatie-architectuur, een applicatie-architectuur en een technologie-architectuur en hoe deze met elkaar zijn verbonden.
 
Levenscyclus - De mate waarin de systemen de volledige levenscyclus van informatiemanagement optimaal ondersteunen.

3 Systemen - rond.png

Interoperabiliteit - De mate waarin de systemen in staat zijn om informatie uit te wisselen voor elk mogelijk kanaal en apparaat.
 
Bruikbaarheid - De mate waarin aandacht wordt besteed aan de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de systemen en de mate waarin de doelgroepen actief worden betrokken bij het ontwerp en de inrichting ervan.

Wat is digitale volwassenheid: Afbeelding

VIERDE DIMENSIE: CULTUUR

In de hoofddimensie Cultuur meet je de volwassenheid op het gebied van leiderschap, teamdynamiek, welzijn, digitale vaardigheid en de vaardigheid om te veranderen.

4 Cultuur - rond.png

Leiderschap - De mate waarin het leiderschap een visie heeft op de transformatie, zichtbaar voorbeeldgedrag vertoont in functie van de transformatie en ondersteuning biedt tijdens de transformatie.

Teams - De mate waarin de teamleden optimaal en in veiligheid kunnen functioneren, samenwerken, leren en experimenteren. Mét aandacht voor een divers en inclusief teamklimaat.

Welzijn - De mate waarin medewerkers zich goed in hun vel voelen op vlak van gezondheid, veiligheid, en psychosociale aspecten en daarin vanuit de organisatie worden bevorderd.

Digivaardigheid - In hoeverre medewerkers beschikken over de juiste digitale vaardigheden en daarin worden getraind en ondersteund door de organisatie.

Verandervaardigheid - De mate waarin de organisatie vaardig is in het (continu) omgaan met veranderingen, hier de toevoegde waarde van inziet en de transitie optimaal begeleidt.

Wat is digitale volwassenheid: Afbeelding
Wat is digitale volwassenheid: Events List

ZELFTEST DIGITALE VOLWASSENHEID ​​

Het volwassenheidsmodel van TIMAF helpt de digitale volwassenheid van je organisatie vast te stellen. Het geeft ook ondersteuning bij het bepalen wat er moet gebeuren om naar een hoger niveau te komen en het maakt duidelijk waar prioriteit aan moet worden gegeven.

TIMAF ontwikkelde een handige zelftest om de organisatie te scoren op de digitale volwassenheid.

Beantwoord de vragen in deze zelftest en stuur de resultaten op. Je krijgt binnen 5 werkdagen een gratis analyse en een stappenplan.

Digitale volwassenheidsmatrix - 0_edited.jpg
0. mail - rond.png

Abonneer je op de DIGIVOLWASSEN.NL nieuwsbrief
Ontvang maandelijks nieuws en tips voor je digitale transformatie.

Bedankt voor je inzending!

ADVIES BIJ DIGITALE VOLWASSENHEID

TIMAF begeleidt organisaties in hun digitale transformatie.

Na een analyse van de digitale volwassenheid, geven wij advies over de digitale strategie, informatie- en procesmanagement, verandermanagement, de culturele transitie, digitale governance en de enterprise architectuur.

Zo helpen wij de organisatie naar een hoger niveau van informatievolwassenheid. Dat is essentieel voor een geslaagde digitale transformatie.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan of bel +31 (0)6 1446 5585.

Wat is digitale volwassenheid: Tekst

JA, Ik wil graag vrijblijvend praten over onze digitale volwassenheid

Bedankt voor je inzending!

Wij nemen snel contact met je op.

Wat is digitale volwassenheid: Potentiële verkoop
bottom of page