top of page
Post: Blog2_Post

Een digitale strategie als startpunt van je digitale transformatie

Een digitale transformatie kan nooit slagen als er geen duidelijke strategie aan ten grondslag ligt. Die strategie moet begrijpelijk en uitvoerbaar zijn. En als er iets anders gaat dan verwacht, moet de strategie zo snel mogelijk worden aangepast.Een digitale strategie is een vooropgezet plan dat vaststelt hoe de organisatie beter de organisatiedoelen kan bereiken met de optimale inzet van digitale middelen. Vaak grijpt dit plan zo diep in op de organisatie dat er een digitale transformatie voor nodig is. Dat maakt het belang van een goede strategie nog veel groter.


Een strategie is eenvoudig, voor de middellange termijn en veranderlijk


Strategiedocumenten zijn nog te vaak enorme documenten die voor meerdere jaren bepalen wat er staat te gebeuren. Het probleem is dat deze documenten door hun lengte vaak niet worden gelezen en al helemaal niet begrepen of ter harte worden genomen.


De strategen en hun 'hoog over' strategieën bereiken vaak de uitvoerende medewerkers niet en omgekeerd komen de signalen van de medewerkers niet bij de strategen terecht. Dat is de reden dat zoveel strategieën - en digitale transformaties - niet slagen.


Het is ook onverstandig om een strategie te maken voor de komende 5 jaar of langer. Er verandert teveel in de tussentijd, dus zo'n strategie slaat te vaak de plank mis. Beter is het om een strategie te maken voor de middellange termijn.


Ook een strategie op de middellange termijn moet kunnen worden aangepast. De organisatie moet daar op zijn ingericht. Anders voert men een strategie uit die is ingehaald door de werkelijkheid en daarmee kansloos is.


Een strategie lost een probleem op


Een goede strategie maakt duidelijk wat het doel is, welke problemen moeten worden opgelost en wanneer de strategie geslaagd is. Dat is de 'triangel' doel - probleem - succesfactor. Het doel is wat de organisatie wil bereiken, het probleem staat het bereiken van dit doel in de weg en de succesfactoren moeten het probleem wegnemen.


Aan die succesfactoren worden prestatie-indicatoren verbonden die je kunt meten. Dan is het ook handig als je weet hoe en waarmee je moet meten. Dit mag niet ontbreken in een strategie.


Een strategie heeft met mensen te maken


In een strategie heb je bijna altijd met een doelgroep te maken, of die zich nu binnen of buiten de organisatie bevindt Die doelgroep heeft eigen motivaties om iets wel of niet te doen. Daar moet je zeker rekening mee houden in je strategie.


De strategie laat ook zien hoe de doelgroep wordt ingezet om het doel te bereiken, dat is de tactiek. Vervolgens geeft de tactiek aan welke (digitale) middelen worden ingezet en wie er nodig is om de strategie uit te voeren.


Een strategie heeft een eigenaar


Een strategie heeft ook een eigenaar - op directieniveau - die als het moet kan helpen om organisatorische obstakels weg te nemen. De eigenaar is degene die zich verbindt aan het oplossen van het organisatieprobleem. Zij of hij draagt de strategie uit en geeft het goede voorbeeld.


Een digitale strategie bestaat uit een aantal strategieën die elk voor een specifiek doel duidelijk maken welke informatie of dienst op welk moment met welke persoon en via welk medium in welke vorm moet worden uitgewisseld.


Digitale strategiespel


Een digitale strategie biedt de meer kans van slagen bij het realiseren van de digitale ambities. Veel professionals zien echter op tegen het maken van een strategie of ze maken een strategie die te abstract of die te weinig flexibel is. Om organisaties te helpen met hun digitale strategie, ontwikkelde TIMAF het digitale strategiespel waarmee je in 12 stappen een digitale strategie maakt. Dit spel kun je direct toepassen in een workshop met collega's, klanten en toeleveranciers.


In een volgend blogbericht zal ik meer vertellen over dit strategiespel.


Webinar: De rol van strategie in digitale transformatie


Vrijdag 23 juni 2023 praat Erik Hartman je bij over de rol van strategie in digitale transformatie aan de hand van een casus.


Je wordt stap voor stap meegenomen in het opzetten van een digitale strategie en er is voldoende ruimte voor interactie en vragen met de deelnemers.


Schrijf je in en discussieer mee!

33 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


0. mail - rond.png

Abonneer je op de DIGIVOLWASSEN.NL nieuwsbrief
Ontvang maandelijks nieuws en tips voor je digitale transformatie.

Bedankt voor je inzending!

JA, Ik wil graag praten over de digitale transformatie in mijn organisatie.

Bedankt voor je inzending!

Er zijn op dit moment geen geplande evenementen
bottom of page