top of page
Post: Blog2_Post

Krijg meer grip op informatie met de levenscyclus

Bijgewerkt op: 1 dec. 2022

Organisaties kampen met grote hoeveelheden almaar groeiende verzamelingen informatie en hebben steeds meer moeite om hier vat op te krijgen. Enterprise informatiemanagement (EIM) helpt bij het beteugelen van die enorme groei doorinformatie effectief en procesmatig in te zetten.Enterprise informatiemanagement (EIM) is het systematisch plannen, ontwikkelen, beheren, distribueren, evalueren en behouden van alle enterprise informatie in een organisatie.


Informatie is essentieel in digitale transformatie


Onder enterprise informatie verstaan wij ongestructureerde informatie (o.a. documenten, records, web content, video, afbeeldingen) én gestructureerde informatie (data, analytics).


De focus van organisaties ligt de laatste tijd op data en analytics. Dat is logisch, want met behulp van data kan men betere 'datagedreven' beslissingen nemen. Maar vergeet niet dat veel kennis en essentiële informatie juist in de ongestructureerde informatie zit. Die informatie ondersteunt de data en stelt de organisatie in staat om data-geïnformeerde beslissingen te nemen.


Een organisatie die het beheer van de informatie goed op orde heeft, maakt grotere kans om voorop te blijven op de concurrentie. Klanten en medewerkers krijgen dan namelijk de juiste informatie op het juiste moment, management krijgt sneller informatie en kan de juiste beslissingen nemen. En signalen van klanten komen sneller binnen en kunnen sneller worden gebruikt om nóg meer waarde te creëren.


Levenscyclus informatiemanagement


Informatiemanagement raakt veel disciplines en is complex. Organisaties hebben meestal geen grip op de informatie. De levenscyclus van enterprise informatie kan helpen om wél grip te krijgen. Van de planning via de ontwikkeling en het beheer naar de uiteindelijke archivering en zelfs vernietiging van de informatie.

TIMAF heeft een levenscyclus ontwikkeld die bestaat uit zes fasen: plan, ontwikkel, beheer, distribueer, evalueer en behoud. .


De fasen van informatiemanagement

EIM levenscyclus
EIM levenscyclus

De eerste fase is planfase, waarin de organisatiedoelen en de behoefte van de doelgroep worden vertaald naar een informatiestrategie. In deze fase wordt ook een digitale architectuur ontwikkeld en de digitale governance bepaald.


In de ontwikkelfase wordt informatie gecreëerd, bewerkt, ingescand, verzameld en/of op andere manieren verkregen. Informatie wordt in deze fase ook voorzien van context.


De beheerfase betreft de organisatie van de informatie. In de beheerfase wordt de informatie opslagen, beveiligd, beoordeeld en goedgekeurd binnen een informatieorganisatie. In de distribueerfase wordt de informatie samengesteld en aangeboden ter publicatie. Informatie kan worden geoptimaliseerd voor een specifiek kanaal of publiek.

De evaluatiefase is hét moment om te bekijken of informatie nog steeds actueel, waardevol en relevant is en het publiek de informatie kan vinden. Hierbij wordt analytics ingezet om te kijken wat het gebruik is. Kwalitatief onderzoek kan helpen om erachter te komen waarom iets waarde heeft en hoe de informatie verder kan worden verbeterd. Ook de behoudfase is belangrijk in het proces van informatiemanagement. Hergebruik (delen van) waardevolle informatie en bewaar of vernietig informatie die niet langer bruikbaar is.


Gebruik de poster levenscyclus informatiemanagement


TIMAF Poster EIM levenscyclus

TIMAF ontwikkelde de poster 'Meer grip op de levenscyclus van informatie' waarin de hele levenscyclus van informatie is opgenomen. Gebruik deze poster om het proces van informatiemanagement te analyseren en te verbeteren.


Bespreek de levenscyclus met je collega's en betrek ook andere disciplines in de dialoog.


Kijk welke informatie (content, data) op welk moment in het klant- of organisatieproces wordt ingezet of gecreëerd en bepaal ieders rol in dat informatieproces.TIMAF EIM-poster NL
.pdf
Download PDF • 7.33MB

Volg de opleiding informatiemanagement

Enterprise informatiemanagement (EIM) is een discipline met heel veel raakvlakken en ook weer heel veel subdisciplines. Het is lastig om daar een goed beeld van te krijgen.


EIM Practitioner, EIM Specialist, EIM Master
De TIMAF EIM-opleiding: van Practitioner, naar Specialist naar Master

Daarom heeft TIMAF een opleidingsprogramma ontwikkeld waarin je kennis kunt maken met enterprise informatiemanagement en ook de diverse disciplines dieper kunt verkennen.Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


0. mail - rond.png

Abonneer je op de DIGIVOLWASSEN.NL nieuwsbrief
Ontvang maandelijks nieuws en tips voor je digitale transformatie.

Bedankt voor je inzending!

JA, Ik wil graag praten over de digitale transformatie in mijn organisatie.

Bedankt voor je inzending!

bottom of page