top of page
Post: Blog2_Post

Strategie als ontbijt

'Culture eats strategy for breakfast.' Deze gevleugelde woorden van management

consultant en schrijver Peter Drucker zijn ondertussen al vaak gedeeld. Maar wat is de reikwijdte van zijn woorden?


De uitspraak betekent in essentie dat hoe goed je strategische plan ook is, het mislukt, tenzij je organisatie de juiste cultuur deelt. Uiteindelijk zijn het de mensen die het plan uitvoeren.


Agility is 'key' in verandering


En een belangrijk element van die cultuur is kunnen omgaan met, en flexibel inspelen op de constante veranderingen die op ons afkomen. Dat vraag om een culturele verschuiving in veel organisaties. Want veranderingen volgen elkaar in sneltempo op.


'Agility' (wendbaarheid) is dan ook meer dan een modewoord, het is een sleutelcompetentie van een veranderingscapabele organisatiecultuur. De uitdaging bestaat erin om een omgeving te creëren waarin mensen leren omgaan met die onvoorspelbaarheid en onzekerheid. Een omgeving ook die een ondersteunend kader biedt waarbinnen mensen flexibel kunnen bewegen, en zich kunnen aanpassen. En waarin rustmomenten worden ingelast om af en toe voet aan wal te zetten., om dan terug uit te varen.


Boeien van standvastigheid worden in een sterk veranderende context erg belangrijk om met al deze wissels gezond om te kunnen gaan.

Innovatie als 'mind-set'


Verder is innovatie als mind-set een sleutelcompetentie voor de veranderingscapabele organisatiecultuur. Er gebeuren mooie dingen in een context waarin mensen ruimte krijgen om te experimenteren en fouten maken. Niet ergens in de marge, door een select clubje van koplopers. Maar in het centrum van de operaties, in kleine iteraties.


En ook digivaardigheid is een kerncompetentie van de veranderingscapabele organisatiecultuur. Interesse in digitale evoluties, IT-technische sensitiviteit, kritisch kunnen reflecteren over de zin en onzin van digitale transformaties, de baten en de kosten.


Ze zijn allemaal onderdeel van een organisatiecultuur die klaar is voor de uitdagingen van morgen.


32 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


0. mail - rond.png

Abonneer je op de DIGIVOLWASSEN.NL nieuwsbrief
Ontvang maandelijks nieuws en tips voor je digitale transformatie.

Bedankt voor je inzending!

JA, Ik wil graag praten over de digitale transformatie in mijn organisatie.

Bedankt voor je inzending!

bottom of page