top of page
Post: Blog2_Post

Introductie Enterprise Architectuur

Bijgewerkt op: 18 okt. 2022

Architectuur legt het fundament voor een gebouw maar ook voor een (digitale) organisatie. Iedere professioneel die bezig houdt met digitale transformatie zou in elk geval de basis van enterprise architectuur (EA) moeten begrijpen.Organisaties met een hogere digitale volwassenheid hebben hun enterprise architectuur goed op orde. Zij herkennen en verbinden de processen, alle informatie die bij die processen hoort, het applicatielandschap en de daarvoor ingezette technologie.


Op elk moment dat de digitale strategie wordt aangepast, kan de architectuur daar direct en adequaat op reageren. Concurrenten hebben dan het nakijken.


Introductie enterprise architectuur


Er zijn allerlei definities van enterprise architectuur in omloop, maar zo’n definitie maakt niet voldoende duidelijk wat het werkelijk inhoudt. Arron Rouse legt daarom in een video van 13 minuten uit wat enterprise architectuur is.Vier lagen van enterprise architectuur


Zowel de business-architectuur (of procesarchitectuur), de informatie-architectuur (of data-architectuur) als de applicatie-architectuur en de technologie-architectuur komen samen in de enterprise architectuur (EA).De business-architectuur met de doelen, de governance en de processen van de organisatie is leidend. De informatie-architectuur geeft semantiek en structuur aan van de informatie (of data) en verbindt de informatie met de processen binnen en buiten de organisatie. De applicatie-architectuur bepaalt welke applicaties op welk moment welke informatie en data moeten uitwisselen in het proces. De technologische architectuur maakt het technisch mogelijk dat de systemen en de informatie optimaal worden ingezet.


Alles is met elkaar verbonden


Elke organisatie heeft bedrijfsprocessen, die samenkomen in een ‘business architectuur’. In de video gaat Arron nog dieper in op processen, procedures, activiteiten en prestatie-indicatoren. Hij maakt hier ook de verbinding tussen een strategie en de ‘value stream’ met de daaraan verbonden processen. Op deze manier kan optimaal worden gemeten of de strategie succesvol is.


De volgende laag in enterprise architectuur (EA) is de informatie- of data-architectuur. Informatie is altijd verbonden met een proces. En informatie en data worden doorgaans beheerd in een applicatie. En die applicatie maakt weer deel uit van een technologische infrastructuur.


Compliancy by design


Na 3,5 minuten legt Arron uit hoe enterprise architectuur elke organisatie kan helpen in het voldoen aan de wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe EU privacywetgeving (GDPR of AVG). De GDPR raakt namelijk specifieke processen en data.


Dankzij EA kan de organisatie snel herkennen welke risico’s er zijn in welke processen, activiteiten en data, zodat men tegenmaatregelen kan nemen. Dit is essentieel voor 'privacy by design', 'security by design' en andere 'compliancy by design'.


EA geeft snel antwoord op je strategische vragen


Dankzij de holistische benadering van EA kan elke doelgroep snel antwoord krijgen op strategische vragen. Zo willen bijvoorbeeld beslissers weten welke processen strategisch zijn en wat de resultaten zijn van de diverse key performance indicators.


De risicomanager of data privacy officer wil weten welke processen worden geraakt door de privacywetgeving, welke data dit betreft en door welke systemen – en derde partijen – deze privacygevoelige informatie wordt beheerd.


Jouw rol in de digitale architectuur


In mijn ogen is een professional die zich bezig houdt met digitale transformatie in elk geval een klein beetje een (digitaal) architect. Jij hebt een volwaardige rol (!) in de discussie over de enterprise architectuur van de organisatie.


De video van Arron geeft professionals in digitale transformatie volgens mij een goed beeld van wat EA inhoudt en wat het voordeel is van deze benadering. Het helpt ook in je gesprekken met de verschillende soorten architecten, zoals door Arron aangeduid vanaf 9:50. Zo zijn er de business architect, de data en/of informatie-architect, de solutions architect, de applicatie-architect, de infrastructuur architect en de eindverantwoordelijke enterprise architect.Training voor professionals in digitale transformatie


In de 4-daagse training Business process management (BPM) leer je meer over enterprise architectuur en met name business- en procesarchitectuur.


De training is speciaal ontwikkeld voor professionals die hun vakkennis willen aanvullen met nieuwe inzichten in procesmanagement en digitale transformatie.


Je kunt je eigen casus meenemen en op dag 4 presenteer je die casus op basis van alles wat je hebt geleerd in de training.


Meer over de training BPM op 16, 17, 23 en 24 november.

Recente blogposts

Alles weergeven
0. mail - rond.png

Abonneer je op de DIGIVOLWASSEN.NL nieuwsbrief
Ontvang maandelijks nieuws en tips voor je digitale transformatie.

Bedankt voor je inzending!

JA, Ik wil graag praten over de digitale transformatie in mijn organisatie.

Bedankt voor je inzending!

Er zijn op dit moment geen geplande evenementen
bottom of page