top of page
Post: Blog2_Post

Strategie in digitale volwassenheid als fundament voor succes

Het succes van een digitale transformatie is voor een groot deel afhankelijk van de strategie die bepaalt waarom de transformatie plaatsvindt en wanneer de succesvol is. Een digitale transformatie is te complex en te ingrijpend om 'zomaar wat' te doen.Een digitale strategie is een vooropgezet plan dat vaststelt hoe de organisatie beter de organisatiedoelen kan bereiken met de optimale inzet van digitale middelen. Dit geeft zowel het management als de medewerkers een bepaalde richting om naartoe te werken.


De kunst is natuurlijk om een strategie te maken die niet te rigide is en die ook niet te lange termijn en te abstract is om praktisch mee aan de slag te kunnen gaan. Een goede strategie bevat meetpunten waarop de strategie kan worden bijgesteld waar nodig.


Digitale volwassenheid


De aanwezigheid en kwaliteit van de digitale strategie bepalen in sterke mate de digitale volwassenheid van de organisatie. Digitale volwassenheid geeft aan hoe de organisatie omgaat met de organisatorische, informationele, technologische en culturele uitdagingen van een digitale transformatie.

Een organisatie die een idee heeft van het digitale volwassenheidsniveau heeft houvast in het bepalen welke vervolgstappen moeten worden gezet om tot een hoger niveau te komen en daarmee de digitale transformatie van de organisatie te realiseren.


Naar een hoger niveau met digitale transformatie


Hoe hoger de digitale volwassenheid, hoe beter de organisatie kan overleven in de snel veranderende digitale wereld.

TIMAF ontwikkelde een model om de digitale volwassenheid van een organisatie te bepalen. Dit model analyseert een organisatie op vier dimensies - Organisatie, Informatie, Technologie en Cultuur - en bepaalt vervolgens op welk volwassenheidsniveau de organisatie zich bevindt.Niveaus van volwassenheid


Zoals je ziet zijn er in het volwassenheidsmodel vijf niveaus van digitale volwassenheid: Onbeheerd, Beginnend, Lerend, Responsief en Voorspellend. De laatste twee volwassenheidniveaus zijn het doel van de digitale transformatie: Responsief of Voorspellend.


Op het Responsief niveau is de organisatie in staat om goed te luisteren naar de signalen van de verschillende doelgroepen en daar adequaat op te reageren. De digitale strategie wordt regelmatig aangepast naar de veranderende omstandigheden.


Het hoogste Voorspellend niveau is voor de organisaties die in staat zijn om digitale middelen zelfstandig beslissingen te laten nemen die de doelgroepen nóg beter bedienen. De organisatie maakt een continue transformatie door.


De rol van strategie in de digitale volwassenheid


In de hoofddimensie Organisatie meet je de volwassenheid op het gebied van strategie, de processen, de business, het bestuur en de afstemming.


In de dimensie Strategie wordt gekeken in hoeverre de organisatie een strategie heeft die is vertaald naar een digitale strategie en waarbij wordt gemeten en geoptimaliseerd op het bereiken van de succesfactoren.


Organisaties met een optimale digitale strategie hebben een concrete richting voor ogen, met goed uitgewerkte succesfactoren en indicatoren die continu worden gemeten en waarop de strategie continu verder wordt geoptimaliseerd. Daarmee hebben zij een blijvende voorsprong op hun concurrenten.


Bepaal de strategische volwassenheid van je organisatie


Het TIMAF volwassenheidsmodel helpt je om te bepalen hoe volwassen je organisatie op onder andere het procesmanagement en welke stappen moeten worden gezet om naar het hogere gewenste niveau te komen.


Op het Onbeheerd niveau is er geen aandacht voor het belang van een digitale strategie. Er zijn wel 'strategische' documenten, maar dit zijn vaak lange termijnplannen die niet of nauwelijks bekend zijn bij de tactische en uitvoeringslaag van de organisatie.


Op het Beginnend niveau zijn er al pogingen om een vertaling te maken van de organisatiestrategie naar een digitale strategie, of er is een 'digitale paragraaf' in de strategie. Maar ook hier is de digitale strategie nog weinig bekend bij de tactische en uitvoeringslaag van de organisatie.


Op het Lerend niveau worden is er een digitale strategie met duidelijke succesfactoren en concrete indicatoren. Er wordt periodiek gemeten op die indicatoren en ook wordt er verbeterd op die indicatoren.


Op het Responsief niveau is er een door alle lagen in de organisatie ondersteunde digitale strategie die regelmatig wordt gemeten en en aangepast. Strategie en uitvoering gaan hand-in-hand.


Op het Voorspellend niveau wordt er continu geoptimaliseerd op de strategie en is het optimalisatieproces zo efficiënt dat de tactische en uitvoeringslaag zelfstandig strategieën kan optimaliseren.


Hoe volwassen is jouw digitale strategie?


Op welk niveau staat jouw organisatie? Als dat niet Responsief of Voorspellend is, dan is er nog veel werk aan de winkel op weg naar de digitale transformatie. Geen enkele ‘coole tool’ of ‘agile UX’ aanpak gaat dat hiaat wegwerken.


Een eerste begin kan zijn om überhaupt een digitale strategie te maken. Het TIMAF Digitale strategiespel kan daar wellicht bij helpen.


Wil je meer weten over het TIMAF volwassenheidsmodel? Neem dan vrijblijvend contact op via info@timaf.nl of bel +31 (0)6 1446 5585.


Webinar: De rol van strategie in digitale transformatie


Vrijdag 23 juni 2023 praat Erik Hartman je in twee uurtjes bij over de rol van strategie in digitale transformatie aan de hand van een casus.


Je wordt stap voor stap meegenomen in het opzetten van een digitale strategie en er is voldoende ruimte voor interactie en vragen met de deelnemers.


31 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Комментарии


0. mail - rond.png

Abonneer je op de DIGIVOLWASSEN.NL nieuwsbrief
Ontvang maandelijks nieuws en tips voor je digitale transformatie.

Bedankt voor je inzending!

JA, Ik wil graag praten over de digitale transformatie in mijn organisatie.

Bedankt voor je inzending!

Er zijn op dit moment geen geplande evenementen
bottom of page